Gode relationer giver lavt sygefravær

Gode relationer giver god trivsel, som igen giver et godt arbejdsmiljø med større overskud til fokus på kerneopgaven. Og det giver lavt sygefravær. Det er erfaringen fra Frederiks Skole.

Få artiklen læst op

...

Tekst, foto og oplæsning: Vivi Sjøner/Kommunikation

”Det si’r sig selv”, synger C. V. Jørgensen, og man kan få lyst til at synge med, når man forlader Frederiks Skole efter en snak om lavt sygefravær sammen med skoleleder Martin Rovsing Mose og lærer, Thomas Høj, der også er arbejdsmiljørepræsentant .

For set fra skoleleder Martin Rovsing Moses stol, handler det dybest set om, at de ansatte skal have det godt, mens de er på arbejde. Det giver lyst til arbejdet og gør dem mindre syge.

- Jeg tror, man alle steder gør det, så godt man kan, og jeg tænker ikke, at vi er specielt bedre end andre. Men vi arbejder målrettet for, at Frederiks Skole skal være en god og attraktiv arbejdsplads, fortæller skoleleder Martin Rovsing Mose.

Held spiller også en rolle

Frederik Skoles gennemsnitlige sygefravær er lavere end andres på deres chefområde, så de gør noget, der virker. Og godt nok ligger Frederiks ret midt i Jylland, men Martin har måske vestjyske aner i sig, for han vil ikke gøre et væsen ud af sig som leder, eller det de gør, på Frederiks Skole. For som han siger:

- Der ligger også et kæmpe held i at have et lavt sygefravær – det er halvdelen af det. Vi har i nogen grad været forskånet for alvorligt syge medarbejdere. Så heldig har man måske ikke været andre steder, og det er man jo ikke selv herre over.

Men Martin og Thomas vil gerne være med til at inspirere andre, hvis de kan.

- Jeg blev ret provokeret af et oplæg, vi var inviteret til i BDO Loungen i forbindelse med et MED-møde. Her sagde oplægsholderen, at kerneopgaven er den vigtigste opgave. Det er dén, vi skal have fokus på, fortæller Martin og fortsætter:

- Og vores kerneopgave er jo læring og trivsel hos eleverne. Men det er bare ikke nok. Vi har mennesker ansat – vi er ikke en maskinpark. Hos os interesserer vi os for hinanden, får gavn af hinandens succes. Når det går godt for medarbejderne, så kommer det hele skolen til gavn. Det er vigtigt.

Ifølge Martin er fokus på kerneopgaven og fokus på de gode relationer på arbejdet ikke hinandens modsætninger.

- Ingen kerneopgaver tager skade af, at jeg spørger ind til din weekend mandag morgen, eller at vi spiller hockey sammen fredag efter arbejdstid. Tværtimod, så bringer det os tættere sammen.

Vigtig brik i DNA

I Frederiks Skoles DNA ligger det også, at alle skal føle sig lige vigtige – uanset om du er pedel, gør rent, er lærer eller andet. Alle skal anerkendes, for det de gør.

- Vi arbejder ud fra tillid, følt retfærdighed og huset emmer af godt samarbejde. Når du føler, at du er en del af noget større, så er glæden ved dit arbejde også større, fortæller Thomas Høj, der har været ansat i 21 år på skolen, og han tilføjer med et smil:

- Da vi fik ansat en ny leder på et tidspunkt, fortalte jeg, at her er vi ikke nødvendigvis venner, men alligevel mere end blot kolleger.

For arbejdsglæde og det lave sygefravær hænger ifølge Martin og Thomas sammen med, at jo bedre man kender sine kolleger og er trygge ved dem, jo lettere er det at fortælle om det, der udfordrer og hindrer en effektiv løsning af kerneopgaven.

- Vi lever et menneskeliv - ikke et arbejdsliv. Alle har kurver, der går op og ned. Jo hurtigere vi ved, at en kollega har udfordringer - enten privat eller på job, jo hurtigere kan vi sætte ind over for det. Det kan fx være at ændre lidt på et skema, forklarer Martin.

Go’ gammeldags leder

Med et glimt i øjet, fortæller Thomas, at Martin er en leder af den gammeldags slags – på den gode måde. Han er til stede, er synlig og har ikke travlt med at sætte sig selv i spil andre steder.

- En ledelse, der er tæt på sine ansatte; drikker kaffe med dem, spiser sin madpakke med dem, tager en gang hockey fredag efter arbejde med dem, er en ledelse, der skaber gode relationer og signalet i det, giver lyst til og gøre det lettere at tale om, hvis tingene bliver svære, fastslår Thomas.

På Frederiks Skole har de opbygget en række hyggelige traditioner, der også er med til at skabe et godt arbejdsmiljø. Det er fx jule- og sommerfrokost, smørrebrød efter Motionsdagen og andre sociale arrangementer.

Læs også artiklen "Tid til at trække vejret helt ned i maven"