Der brænder en ild på Kærsangervej 252

På bostedet Kærsangervej 252 har det skabt mere ro og bedre trivsel for både beboere og personale med en ny socialpædagogisk metode. Den skal nu rulles ud på hele handicapområdet, og to af frontløberne kan også sagtens se metoden brugt på andre områder.

Tekst og foto: Vivi Sjøner/Kommunikation

Der er ild i de to damer!

Sådan tænker vivi.dks udsendte flere gange, mens jeg sidder i selskab med socialpædagogerne Betina Smedegaard og Bodil Sollie på deres arbejdsplads i det døgndækkede botilbud Kærsangervej 252.

Ilden er opstået på grund af en socialpædagogisk metode, der hedder LA2u. Selve navnet på metoden er måske ikke så hot. Til gengæld har de på Kærsangervej 252 oplevet en wauw-effekt i dagligdagen, efter de har taget den til sig.

- Den virker! LA2u er en fantastisk metode til at have samtaler med vores beboere, så de får medindflydelse og bliver inddraget i beslutninger i deres eget liv. Samtidigt har LA2u konkrete redskaber, der er lette at gå til, og som betyder, at vi ved, hvordan vi skal håndtere den enkelte beboer, hvis vi kan se, at vedkommende har det svært, fortæller Betina Smedegaard.

Metoden, der er ved at bliver udrullet på handicapområdet i Viborg Kommune, skal forhindre situationer med udviklingshæmmede i at eskalere. På den måde kan man mindske antallet af magtanvendelser og samtidigt øge trivslen blandt beboere og personale.

Og det er præcis det, de oplever på Kærsangervej 252, efter de har taget metoden i brug: Trivslen for både personale og beboere er blevet lang bedre. Stemning i huset er løftet, og situationer, der potentielt kan udvikle sig voldsomt, er blevet lang færre.

 Indtil nu er otte medarbejdere i Viborg Kommune certificeret i at bruge metoden. Blandt dem er Betina og Bodil, der også er certificeret til at undervise i LA2u-metoden.

 

Alle får en stemme

På Kærsangervej 252 har personalet løbende samtaler med beboerne. Her laver de såkaldte trivselsplaner. Til at understøtte samtalerne er der visuelt materiale, som sikrer, at også beboere, der måske har svært ved at udtrykke sig, får en indgangsvinkel at tale ud fra.

- Med metoden har vi godt materiale til at tale med beboerne om, hvordan de har det, og hvordan de trives bedst ud fra deres egne håb, drømme og ønsker for livet. Vi taler ud fra borgerens ”indefra-perspektiv”; giver dem en stemme, forklarer Bodil.

- I stedet for at vi hele tiden fortæller dem, hvad vi synes, er bedst, er de selv med til at formulere, hvad der er bedst for dem. Så vi er kommet meget tættere på beboeren nu. Vi bliver lukket helt ind i deres privatsfære, siger Betina.

Samtalenøen er et godt at tale ud fra med beboerne om deres ønsker og behov. Se hele samtaleøen i galleriet nederst.

Samme syn giver tydelighed

Personalet laver også deres egne observationer, som de deler med kollegerne. Den fælles viden bliver samlet i trivselsplaner, læringsplaner osv., så alt personale altid har den samme viden om beboerne.

- Det er også en af de fede ting ved LA2u; At vi altid tilgår en beboer med den samme viden. Vi har det samme syn på ham. Den viden er jo også rigtig god, hvis det er vikarer eller nyansatte, lyder det begejstret fra Bodil og Betina tilføjer:

- Er en beboer på vej til at blive udadreagerende, har vi konkrete planer nedskrevet for, hvordan vedkommende bedst får ro på igen – planer som beboeren selv har været med til lave. Det er et meget nærværende værktøj at have.

Det er så megaspændende og giver så masser af god energi til stedet

Rent fagligt betyder arbejdet med LA2u, at personalet på tværs af fagligheder er tydelige, taler med en stemme og ikke ”famler” sig frem, når de skal ”håndtere” en beboer.

Alle trivselsplaner bliver genbesøgt hver 14. dag, og siden LA2u har kørt, er trivslen generelt blevet meget bedre blandt beboerne på Kærsangervej. Men også blandt personalet.

- Det er så megaspændende og giver så masser af god energi til stedet, og vi tror på, at mennesker i trivsel sjældent udøver vold mod andre eller har udadreagerende adfærd, siger Bodil og smiler.

Eksempel på en trivselsplan,s om en beboer selv har været med til at udfylde. Se trivselsplanen i fuld størrelse galleriet nederst på siden.

Alle kan bruge metoden

I løbet af 2024 bliver LA2u udrullet til hele handicapområdet i Viborg Kommune. Bodil og Betina skal undervise deres kolleger rundt om på de andre institutioner. Og hvis bare lidt af deres ild smitter, så kan de sætte fut i hele handicapområdet.

- Ja, vi håber vores begejstring for LA2u når vores kolleger. Vi tror på, at fordi vi bruger dem, og kan se de virker, så bliver vi også gode formidlere, fortæller Betina.

Bodil genkalder sig, hvad det var, der sin tid fik dem til at forelske sig i LA2u.

- Det, vi alle faldt for, var, at vi har glemt at tale trivsel. Det gør i nu igen, og der er så meget pædagogisk materiale i trivsel – der er så meget at hente, hvis beboeren er i trivsel.

Både Betina og Bodil ser perspektiver ud over handicapområdet for LA2u.

- Det kan da bruges af alle – også inden for ældre- og børneområdet. Alle vil jo gerne føle sig betydningsfulde og inddrages i beslutninger om sit eget liv, og alle har en mening om, hvordan de trives bedst. Så LA2u er da oplagt at bruge flere steder, siger Betina og tilføjer:

- Du kan også bruge en trivselsplan på dig selv eller lave en for alle i familien.