Maria fra Møldrup har sat nyt valgfag på skemaet

Med starthjælp fra Jobcenter Viborgs rejsehold har lærer Maria Steenberg fra Møldrup Skole skabt det nye valgfag ”Erhverv og Uddannelse” for skolens 9. klasser.

Tekst og foto: Marianne Fauerholdt / Kommunikation

16 ud 39 elever i Møldrup Skoles to 9. klasser har i det nye valgfags første leveår deltaget på holdet, der har givet dem mulighed for at komme i forskellige praktikker og tage på fælles besøg hos virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

Et stort netværk af virksomheder kender nu Maria fra Møldrup Skole.

Det må man kunne kombinere

Inspirationen og begejstringen er ikke til at tage fejl af, når Maria Steenberg fortæller, hvordan hun fik idéen til det nye valgfag: 

- Det startede faktisk med, at jeg selv var med på den 7. klasses lærerpraktik, som kommunen har lavet sammen med ungdomsuddannelserne. Der tænkte jeg: Ej, det er megafedt, det med at tage ud og se, hvordan det fungerer i praksis ude på uddannelserne.

Siden blev Maria også ambassadør i det store projekt ”Sammen om fritidsjob”, der hjælper unge med at få et job i fritiden. Med de to erfaringer i bagagen, tog hendes idé form: 

Ja, jeg tænkte, at det ville være megagodt at kombinere tingene, så de unge kunne komme ud at se og prøve, hvordan både virksomheder og uddannelser fungerer.

Formålet skulle være at give de unge et bedre grundlag for at finde ud af, hvad de gerne vil være, når de bliver ”store”.

Rejseholdet rykkede ud

Da Maria Steenberg havde fundet form og indhold for valgfaget, præsenterede hun først idéen for skolens leder, Lene Lundsberg. Skolelederen bakkede op og nævnte, at de måske skulle tage en snak med ”Rejseholdet” fra Jobcenter Viborg. Rejseholdet havde nemlig kort forinden sendt Lene Lundsberg en mail med information om, hvordan kunne hjælpe med at skabe samarbejder mellem skoler og virksomheder.

Som sagt, så gjort. Og efter det første møde med Rejseholdets virksomhedskoordinator, Karin Nørgaard Sivebæk, og pædagogisk konsulent på skoleområdet, Thora Bundgaard Sørensen, følte Maria Steenberg sig godt hjulpet:

- De syntes heldigvis, at min idé var god. Karin blev faktisk en slags ”cheerleader” for mig og hjalp mig i gang med at invitere virksomheder fra lokalområdet til det første netværksmøde, fortæller Maria og tilføjer:

- I starten var jeg fuldstændig udenfor min ”comfort zone”, så det var en rigtig godt at få lidt starthjælp.

Samarbejdet mellem læreren Maria og jobkonsulententen Christian fungerer, fordi begge fagligheder skal spille sammen for at skabe det bedste tilbud til de unge.

Christian giver Maria mod

Efter den indledende fase blev Rejseholdets jobkonsulent Christian Reslow tilknyttet projektet. Han har otte års erfaringer med at bringe virksomheder og arbejdssøgende sammen og hjælper bl.a. Maria Steenberg med at udvide erhvervsnetværket i Møldrup og omegn.

Hvis Maria Steenberg skal sætte ét ord på det, som Christian Reslow bidrager med, er det ”mod”:
- Han har givet mig mod til at springe ud i ting, jeg ikke har prøvet før. Jeg har haft mange overvejelser om, hvordan jeg skulle tackle alt det her med virksomhedssamarbejde. Og der er Christian rigtig god at sparre med. Han giver mig mod og kommer tit med nye vinkler på tingene, som jeg kan bruge.

For Christian Reslow kræver det ikke mod at kontakte virksomheder og bede om hjælp:
- Det er jo det, jeg laver til daglig. Jeg kontakter virksomheder og forbinder dem med borgere, der har brug for praktik eller arbejde. Så det synes jeg jo ikke er specielt modigt – men det er fedt, at mine erfaringer og råd kan give Maria modet til at springe ud i noget nyt. 

Modig eller ej – Maria Steenberg har i alle tilfælde nu opbygget et stort netværk af virksomheder og uddannelsesinstitutioner, som hun kan kontakte, og Christian Reslow fortæller, at han faktisk er lidt overrasket over, hvor stor opbakningen er: 
- Der har været en massiv velvilje fra de private virksomheder her i området. Der ligger nok en motivation i, at det foregår lokalt, hvor man kender de børn, det drejer sig om. Men virksomhederne føler helt tydeligt også et stort samfundsansvar, når det gælder vores unge.

Og jeg er lidt overrasket over i hvor høj grad, de er parate til at tage ansvaret på sig.

Passionen smitter

Christian Reslow kan ikke forestille sig en bedre foregangsperson for det nye valgfag end Maria Steenberg:   
- Uden Maria ville valgfaget slet ikke eksistere. Der skal helst være en ildsjæl som Maria, der har en passion, når man skal sætte nye initiativer i gang. Det smitter – og hun har været rigtig god til at få opbakning både skolens ledelse, lokalsamfundet og eleverne.       

I dag tæller Maria Steenbergs netværk mange uddannelsesinstitutioner og 27 virksomheder, der alle har sagt ja til at enten modtager elever i praktiker og/eller modtage besøg fra eleverne på ”Erhverv og Uddannelse”. Eleverne har været i praktik som frisør, købmand, kontormedarbejder og mange andre ting. De har også besøgt bl.a. Mercantec, Pleje- og Omsorgscenter Toftegården og Grundfos A/S Aalestrup i Hvam.

Det er fedt at komme ud

Maria Stenberg er stolt over, hvor hurtigt hendes idé er vokset til et meget konkret og brugbart redskab for hendes elever. Der er endnu ikke lavet en egentlig evaluering af det første år, men eleverne er meget glade for valgfaget, fortæller Maria:
- En af de ting, alle eleverne siger, er, at det har været fedt at afprøve forskellige fag. Nu ved de lidt mere om, hvad er de gerne vil. Og nogle finder også ud af, at det, de troede, de gerne ville, faktisk slet ikke er dem. På den måde slipper de for at tage for mange forkerte valg. 

I det hele taget er der en meget positiv stemning blandt eleverne på holdet:
- De synes, det har været fedt at komme ud i praktikkerne. De gider ikke en masse forberedelse. De vil bare gerne ud på arbejdspladserne. Og de er vokset af det, fordi de selv har skullet ud til en virksomhed og møde nye mennesker. Det kræver mod.

På spørgsmålet om, hvilke gode råd hun gerne vil give andre skoler og lærere, som har lyst til at sætte Erhverv og Uddannelse på skoleskemaet, svarer en smilende Maria Steenberg:
- Bare spring ud i det. Eller ring måske lige til Rejseholdet først. De er megagode til at hjælpe. Og så hjælper det selvfølgelig, hvis man - som jeg - synes, det er spændende at gå i gang med noget nyt og række ud til lokalsamfundet.

Valgfaget Erhverv og Uddannelse har været en stor en succes Møldrup Skole, og det er selvfølgelig at finde på skemaet igen, når de nye 9. klasser møder ind efter sommerferien.