Målfest i Distrikt Vesterparken

En supergod plan B betyder, at Distrikt Vesterparken forleden kunne fejre, at de i halvandet år ikke har brugt en eneste ekstern vikar. Fejringen foregik med pizza og sodavand.

Tekst og foto: Vivi Sjøner / Kommunikation

Bedre trivsel, lavt sygefravær og fælles ånd er blandt resultaterne hos Distrikt Vesterparken, der endnu en gang har fejret et delmål i deres helt egen sportsgren: Ingen eksterne vikarer. 

- Jo, der er nok gået lidt sport i den, uden at vi rigtigt tænker over det.

Social- og sundhedsassistenterne Majbrit Jensen og Lene Rasmussen samt Vesterparkens distriktsleder Mette Nørbæk smiler og ser på hinanden. De er stolte over, at de endnu en gang er nået i mål.

Til målfesten havde distriktsleder Mette Nørbæk inviteret sine medarbejdere til fest – denne gang med pizza og sodavand.

- Vi er nået vores hidtidige mål med 1,5 år uden brug af eksterne vikarer. Vi synes, at det er værd at fejre, fortæller Mette, som skynder sig at tilføje:

- Det beløb, vi bruger på fejringen, svarer ikke en gang til det, én ekstern vikar koster at hyre en lørdag eller en søndag.

Det er ikke kun Mette, Lene og Majbrit, der er en del af holdet i Distrikt Vesterparken. Alle er med og uden alle, vil en sejr ikke være mulig.

Plan B

Det handler ikke om at løbe stærkere for at nå i mål med et 0-forbrug af eksterne vikarer. Det handler om at alle - både ledere og medarbejdere, sammen har lavet en Plan B, som bliver taget i brug, når der kommer en akut sygemelding fra en kollega.

- I Plan B kan vi se nøjagtigt, hvad vi skal gøre. Fx, at os, der er på vagt, selv dækker ind ved den første akutte sygemelding, og at vi derefter først og fremmest ringer til vores timelønnede, forklarer Lene.

Og det betyder meget, at det er kendte kolleger, der kommer til undsætning som vikarer. Medarbejderne skal fx ikke længere bruge kostbar tid på at finde vikarer og sætte dem ind i opgaverne eller de lokale systemer.

- Det er vigtigt for mig at sige, at det på ingen måde er forbudt at bestille en ekstern vikar. Det må man gerne, for vi skal selvfølgelig have fokus på kerneopgaven - at tage os godt af vores borgere, pointerer Mette.

Borgerne vinder også

Det kan ses på budgettet, at der ikke bliver brugt eksterne vikarer længere. Men selv om, der bliver sparet, så vinder borgerne alligevel.

- Vores borgere er glade for, at de altid møder kendte ansigter. Det kan godt være, at det ikke er deres ”faste” hjælper, der kommer, men fordi vi dækker ind for hinanden, så kommer de jo til at kende os alle sammen, fortæller Majbrit.

Mette er overbevist om, at kvaliteten i arbejdet er blevet styrket, fordi det er kendte folk, der passer arbejdet – ansatte, der kender borgerne, rutinerne og systemerne.

- Vi har faktisk fået færre klager, siden vi er lykkedes med det her. Til gengæld har vi fået kommentarer fra pårørende, der siger, at de har oplevet en mærkbare ændring til det gode, oplyser Mette.

Mange gevinster

Plan B handler også om synlig ledelse, tæt samarbejde på tværs og gode kolleger.

- Vi hjælper hinanden for at få det til at lykkes. Fx dækker vores sygeplejersker også gerne en SOSU-plan. Så vores søjler er brudt ned, forklarer Majbrit.

Og blandt medarbejderne er der uden tvivl en stolthed over, at de sammen lykkes.

- Det er ikke noget vi taler om, men personligt er jeg stolt over at være på en arbejdsplads, hvor vi løfter i flok. Det er ikke en selvfølge ved jeg, fra andre steder jeg har været, siger Lene.

Majbrit og Mette nikker samtykkende.

Hvad er næste mål?

- To år! Lyder et i munden på hinanden fra de Lene, Majbrit og Mette.

Hvordan skal det så fejres?

- Med et spaophold i Grækenland, udbryder Lene, inden de alle tre bryder ud i latter.