Samarbejde giver sommeroplevelser til familier

For fjerde år i træk deler medarbejdere på tværs af direktørområder 1.500 sommerferiepas ud til udvalgte familier. Sommerferiepasset giver adgang til 13 lokale attraktioner.

Tekst: Britt Roslyng / Foto: Gitte Daugbjerg Andersen og Britt Roslyng.

Sundhedsplejersker, medarbejdere i dagtilbud, lærere, socialrådgivere, jobkonsulenter og mange flere har en ekstra opgave op til sommerferien. De er nemlig udpeget som ambassadører for sommerferiepas og skal hjælpe med at finde frem til de familier, der kunne have ekstra glæde af gratis entré til forskellige attraktioner i løbet af skolernes sommerferie.

Camilla Friis er én af de ambassadører, der deler henvisningskort til sommerferiepas ud til udvalgte familier.

En af ambassadørerne er Camilla Friis, der sidder i Jobcentret.

- Med Sommerferiepasset sætter vi virkelig gang i Sammenhængsmodellen. Samarbejdet på tværs styrker ikke kun kendskabet til andre faggrupper og direktørområder. Det giver også nye perspektiver, så jeg fx ser familierne fra en ny og anderledes vinkel. Det gavner ikke kun samarbejdet på tværs, men kommer også familier til gode på en dejlig, konkret måde.

Netop det tværgående samarbejde er en af styrkerne ved arbejdet med sommerferiepas.

- Det giver rigtig meget som medarbejder at være en del af sommerferiepasset. Vi samarbejder på tværs med medarbejdere i Borgerservice, Job & Velfærd, Børn & Unge og Kultur & Udvikling. På den måde giver det os en samhørighed og energi, når vi sammen gør noget godt for familierne, fortæller Gitte Daugbjerg Andersen, der er koordinator i Forebyggelsesteamet, og fortsætter.

- Den relation kan vi jo også bruge i andre sammenhænge i vores arbejde.

Ambassadører for sommerferiepasset har været samlet for at planlægge udleveringerne af henvisningskortene.

Aktiviteter og attraktioner i hele kommunen

Det er medarbejdere fra Forebyggelsesteamet i Børn & Unge, der er tovholdere på projektet. De sørger for at koordinere med de forskellige faggrupper, så de kan hjælpe med at finde frem til de rette familier.

Tilbuddet er til for de børn og unge, som ikke skal noget i sommerferien, og for hvem sommerferien kan føles rigtig lang.

Gitte Daugbjerg Andersen
Lisbeth Jørgensen har kontakten med alle de lokale attraktioner, der åbner dørene for familier med sommerferiepas.

Lisbeth Jørgensen, der er idrætskonsulent i Kultur & Udvikling, har ansvaret for at kontakte attraktioner og få dem med ombord. I år giver Sommerferiepasset adgang til 13 lokale attraktioner fordelt i hele kommunen. Fx kan familierne få en tur med Magrethebåden, besøge Verdenskortet i Klejtrup og få en dukkert i et af friluftsbadene blandt andet i Ulbjerg.

- Det er mange af de samme aktiviteter, der går igen år efter år. Det skyldes både, at aktivitetsstederne er glade for det, men vi kan også se, at der er et stigende antal besøg hvert år. På den måde giver det rigtig god mening at invitere de samme med ombord, fortæller Lisbeth Jørgensen.

Fokus på at ramme de rigtige familier

Det er fagpersoner på tværs i kommunen, der gennem deres relation og kendskab til familierne, som indstiller de børn og unge, der kan få gavn af sommerferiepasset til en sjovere sommerferie.

Medarbejderne har et særligt henvisningskort, de deler ud til familierne. Når familierne har fået henvisningskortet, kan de møde op på 15 forskellige steder i kommunen, hvor de kan ombytte henvisningskortet til et sommerferiepas.

- Når familierne ikke bare får sommerferiepasset tilsendt, og aktivt skal hente det selv, handler det om empowerment. Vi oplever, at familierne i højere grad tager ejerskab og får anvendt Sommerferiepassene, når vi har mødt dem ude på udleveringsstederne, fortæller Chandra Anna Larsen og fortsætter:

- Derudover giver dialogen med familierne også mulighed for, at vi kan få klædt familierne ordentlig på – så de ved, hvad man kan med Sommerferiepassene og hvilke andre muligheder, der er i Viborg for at få støtte og guidning af forebyggelsesteamet.

Hvert sted møder familien en repræsentant fra Forebyggelsesteamet samt lokale fagpersoner og medarbejdere fra Boligselskabernes Fællessekretariat. Her kan de få svar på eventuelle spørgsmål, de har om sommerferiepasset.