Den eneste ene "Overtandlæge"

Sunde tænder til alle er på dagsordenen hver dag hos Viborg Kommunes eneste overtandlæge Merete Korsgaard.

Tekst og foto: Vivi Sjøner / Kommunikation

Der er ufatteligt mange jobtitler blandt de ansatte i Viborg Kommune. Mange af os har den samme, men enkelte af os har vores helt egen. Én af dem er Merete Korsgaard. Vivi.dk har sat hende stævne til en snak om jobbet som den eneste ene overtandlæge i Tandplejen i Viborg.

- Det vigtigste for mig i mit job er at forebygge og udvikle tandsundheden, så alle får så sunde tænder som muligt. Samtidigt skal Tandplejen være en god arbejdsplads, så jeg kan fastholde og rekruttere nye medarbejdere, fortæller Merete Korsgaard.

Børst fra første tand

Merete har stort set altid arbejdet inden for den kommunale tandpleje. Først som almindelig tandlæge og siden som overtandlæge i både Skive og Thisted kommuner.

- Det har altid ligget mig på sinde, at børn og unge har sunde tænder fra de er helt små. Derfor har jeg også det første år her i Viborg sat i værk, at alle førstegangsforældre bliver inviteret til gruppeundervisning, så de fra starten får viden om, hvor vigtigt det er, at de fra første tand, begynder at børste barnets tænder, fortæller Merete.

Desuden har Merete sørget for at sundhedsplejerskerne har en lille hilsen med til forældrene ved deres 8-måneders besøg i form af en info seddel med gode råd. Derudover indfarver tandplejens medarbejdere alle 7-åriges tænder og instruerer forældrene i effektiv tandbørstning.

Når børnene når 12 års-alderen, bliver deres tænder indfarvet igen, og de bliver instrueret i selv at lære den korrekte måde at børste tænder på.

Fart over feltet

Der har været fart over feltet, siden Merete satte sig i overtandlæge-stolen.  Foruden de nye tiltag hos børn og unge, bar Tandplejen helt naturligt præg af, at den i 35 år har haft den samme leder. Så Merete har også ryddet op i gamle aftaler og udviklet nye, så klinikken er klædt på til fremtiden.

- Vi har blandt andet opsagt en dyr aftale om levering af data til vores journalsystem, og aftalen med den nye leverandør er både billigere og bedre.

Fordi Viborg Kommune arealmæssigt er en stor kommune, samarbejder Tandplejen med 11 private klinikker rundt om i oplandsbyerne om børn og unges tandpleje.

- Samarbejdet med de private klinikker fungerer fint. Vi har holdt fyraftensmøder, og to af mine medarbejdere og jeg tager rundt og besøger de enkelte klinikker.

Glad og stolt

Det var ønskerne om nye udfordringer og en større klinik, der fik Merete Korsgaard til at søge jobbet om overtandlæge i Viborg Kommune.

Efter godt et år i jobbet, kender Merete efterhånden sit personale ret godt.

Jeg har et super, sejt og kompetent personale, der alle arbejder benhårdt. Det er jeg som leder både glad og stolt over.

Merete kom fra et lignende job i Skive Kommune og var egentligt glad for det.

- Men jeg trængte til, at der skulle ske noget nyt, og det kunne være spændende at arbejde i en større kommune, så jeg søgte jobbet som overtandlæge i Viborg Kommune, da stillingen blev slået op, fortæller Merete Korsgaard.

Nyt venteværelse

Merete har været tandlæge siden 1990, hvor hun blev uddannet fra Aarhus Tandlægehøjskole. Valget af uddannelse var lidt en tilfældighed.

Jeg kommer ikke fra en familie af tandlæger. Jeg valgte studiet på grund af kombinationen af håndværk og kontakt med mennesker.

Det er mange år siden, Merete selv har haft en patient i stolen. Hendes job i dag er en ren administrativ stilling, der bl.a.  handler om ansvar for økonomi, drift – herunder lovgivning, arbejdsmiljø og udvikling af tandplejen.

- Nogle dage kan jeg godt savne at have kontakten med patienterne, men jeg er faktisk ret glad for lederjobbet, så jeg har ikke fortrudt, at jeg er gået den vej.

Og lige nu glæder Merete og alle hendes kolleger sig ekstra meget. For i løbet af sommerferien bliver Tandplejens venteværelse gennemrenoveret. Pengene har Merete søgt og fået bevilget hos en pulje.

- Det bliver lyst og imødekommende. Der bliver en afdeling til de unge og en til børnene og deres forældre, så det bliver helt fantastisk, smiler Merete.