Den eneste ene ”Legepladsinspektør”

Hvem har egentlig Park & Vejs største varevogn? Det - og meget mere - får du svar på i det nye afsnit af serien ”De eneste enere”, hvor vi møder Viborg Kommunes eneste legepladsinspektør, Orla Jensen

Tekst og foto: Marianne Fauerholdt, Kommunikation

Vi kan lige så godt røbe svaret med det samme: Det er Orla Jensen, der er den stolte fører af Park & Vejs største varevogn. Samtidig er det også den eneste varevogn i Viborg Kommunes bilpark med en tegning af vippende børn på siden - et stærkt signal om, at her kommer Viborg Kommunes myndighed på legepladsområdet.

Klik på billedet for mere information

Fra skovarbejder til inspektør

For Orla Jensen var tilbuddet om at blive legepladsinspektør hos Park & Vej meget kærkomment. Efter mange år med meget fysisk hårdt arbejde som bl.a. skovarbejder var kroppen nemlig slidt, fortæller han:

- Min krop kunne simpelthen ikke blive ved med at holde til det, så jeg skulle ikke have meget betænkningstid, da jeg fik tilbuddet fra min chef om at skifte job.

Jobbet er mindre fysisk krævende, men meget af arbejdet foregår stadig ude i det fri, og det passer Orla godt.

125 legepladser + det løse

For at blive certificeret legepladsinspektør skal man gennemføre et kursus med introduktion til regler, lovgivning, testudstyr og rapportering. Certifikatet skal fornys hvert 3. år.

En almindelig arbejdsdag for Viborg Kommunes eneste legepladsinspektør er faktisk aldrig rutine. Han starter bilen hjemme i nærheden af Kongensbro og kører hver dag et nyt sted hen for at inspicere kommunens 125 kommunale legepladser samt en del private:

- Hver inspektion tager omkring en halv time, men papirarbejdet med at udarbejde sikkerhedsrapporterne kan strække sig over flere timer, alt efter, hvad der er at komme efter, forklarer Orla Jensen.

Når en rapport om sikkerheden på en legeplads er klar, sender Orla den til dem, der er ansvarlige for at vedligeholde pladsen, så de kan udbedre eventuelle mangler. Det kan f.eks. være en pedel eller en børnehusleder.

Orla Jensen besøger her Eriksborg på Borgvold og tjekker med to såkaldte ”prøvedorne”, om hullerne i klatrevæggen er store nok. Eriksborg er kommunens mest besøgte legeplads. Derfor tjekkes sikkerheden i sommerhalvåret ca. en gang om ugen – ofte af Orlas kolleger i Park & Vej, som alligevel er der for at passe området.

Kommunale og private kunder

Ud over de årlige inspektioner fungerer Orla Jensen også som konsulent, når skoler, børnehaver eller private beboerforeninger står overfor usikkerheder eller behov for akut assistance:

- Jeg bliver ofte ringet op og hjælper med at løse problemer eller rådgive – f.eks. hvis der skal købes nyt udstyr til legepladser på skoler eller ved nye, private boligområder.

Private kunder, der ringer til Orla, betaler selvfølgelig for hans ydelse. Han må ikke selv opsøge kunder eller reklamere, for så bliver han konkurrent til private rådgivere, men kunder, der selv ringer ham op, får rådgivning, og timeprisen sættes, så den svarer til markedspriserne.

Indkøb til millioner

Orla Jensens dedikation til jobbet skinner klart igennem, når han fortæller om sin hverdag og arbejdet med at opretholde sikre og sjove legepladser over hele Viborg Kommune.

Noget af det, som Orla Jensen er mest stolt af ved sit job, er hans rolle som rådgiver ved indkøb af nye legepladser. Hvert år medvirker han nemlig til beslutningen om udskiftning af legepladsudstyr og -faciliteter på to nye legepladser til ca. ½ mio. stykket.  

Her er det vigtigt, at investeringerne matcher både sikkerhedskravene og børnenes behov for stimulerende legeudstyr, fortæller Orla og understreger:

- Det er essentielt at vælge det rigtige udstyr til legepladserne, og jeg er stolt over at have en stemme i den proces.

Frihed og gavn

For Orla Jensen er friheden den allerstørste bidrager til arbejdsglæden:

- Jeg bestemmer helt selv, hvordan jeg tilrettelægger min arbejdsdag og mine ruter rundt i kommunen. Jeg skal bare nå de opgaver, jeg har ansvaret for, fortæller han med et stort smil.

Og når han nu alligevel er rundt i alle geografiske hjørner af kommunen, giver det også stor glæde at kunne gøre gavn og give et nap med til at andre opgaver under Park & Vej, når der er brug for det.

Ud over selve legepladsinspektionerne klarer Orla Jensen selv småreparationer på de offentlige legepladser, mens fagfolk tager sig af de større opgaver. Og om vinteren er han en naturlig del af kommunens vinterberedskab.